เวลาให้บริการ 00:00~24:00
Z-IPTV | best IPTV provider

ZIPTV

IPTV CHANNEL

IPTV Subscription

นโยบายการคืนเงิน

Last modified on 23 Aug, 2023

คำแนะนำการคืนเงิน:
1. ZIPTV เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้บริการสมัครสมาชิก IPTV การสมัครของคุณไม่สามารถขอคืนเงินได้หลังการใช้งาน
2. เมื่อเกิดปัญหากับบัตรของบุคคลอื่นหรือบัตรที่ถูกขโมย ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าธรรมเนียมและค่าชดเชย
3. ZIPTV จะออกรหัสผ่านบัญชีการสมัครสมาชิกและข้อมูลอื่น ๆ หลังจากที่คุณชำระเงินตามคำสั่งซื้อเพื่อให้คุณใช้บริการสมัครสมาชิกของเราได้อย่างปลอดภัยอื่น:
สำหรับผู้ใช้ที่สมัครใช้บริการ IPTV สำเร็จและใช้งานเสร็จแล้วจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ สำหรับข้อผิดพลาดของข้อมูลที่เกิดจากผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องรับผลที่ตามมาเอง ผู้ใช้ที่ได้รับเงินคืนระหว่างการใช้งานจะขึ้นอยู่กับ มูลค่าคงเหลือหลังใช้งาน คืนเงิน


วิธีรับเงินคืน:
หากคุณต้องการขอคืนเงิน โปรดส่งตั๋วบริการไปที่แผนกเรียกเก็บเงินภายในระยะเวลาที่เกี่ยวข้องหลังจากชำระเงินค่าสินค้าครั้งแรก
การคืนเงินจะเสร็จสิ้นภายใน 5 วันหลังจากได้รับใบสั่งบริการของคุณ การชำระเงินจะได้รับคืนผ่านวิธีการชำระเงินเดิม
หากคุณยังไม่ได้รับเงินคืนหลังจากผ่านไป 5 วัน หรือหากคุณมีคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับการคืนเงิน โปรดติดต่อแผนกการเรียกเก็บเงินของเรา
โปรดทราบว่าหากวิธีการชำระเงินของคุณเป็นการคืนเงินด้วยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต คุณอาจไม่เห็นบันทึกการคืนเงินในใบเรียกเก็บเงินโดยตรง คุณเพียงแค่ต้องตรวจสอบว่ามีการชำระเงินที่หักและออกการชำระเงินสำเร็จหรือไม่ เพียงแค่บันทึกมัน


โปรดทราบ:
หากพบว่าเราจงใจใช้นโยบายการคืนเงินมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อรับบริการที่ผิดกฎหมาย เราจะถือว่าพฤติกรรมนี้เป็นการฉ้อโกง จะไม่คืนเงิน และจะยุติบัญชีของฝ่ายนั้นอย่างถาวร
นโยบายการคืนเงินใช้ไม่ได้กับเงินที่ฝากไว้ล่วงหน้าและการต่ออายุ โปรดดูนโยบายการต่ออายุสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
ZIPTV ทั้ง 2 ไม่อนุญาตให้โอนยอดคงเหลือระหว่างบัญชี
นโยบายการคืนเงินจะไม่ใช้หากมีการละเมิดข้อกำหนดและนโยบายการบริการอื่น ๆ

About IPTV

IPTV ChannelsIPTV VODIPTV SERIESIPTV PricesIPTV FAQ

Z-IPTV | Best IPTV provider
© Z-IPTV ( A&G Corporation) ALL RIGHTS RESVERD   |  Email: service@z-iptv.com  |  Location: 635 NE Coventry Ln, Waukee America
한국어